Opublikowano

ŁAWRA PECZERSKO – KIJOWSKA

                                                                 ŁAWRA PECZERSKO -KIJOWSKA

Zwana „matką prawosławnych monasterów słowiańskiego wschodu”. To prawie 30-hektarowy zespół ponad 100 budowli o przeznaczeniu kulturowym, mieszkalnym i gospodarczym. Jest największym kompleksem klasztornym na całej Ukrainie. Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, stanowi kolebkę wschodniosłowiańskiego prawosławia.

„ŁAWRA” tak nazywa się najważniejsze  klasztory męskie a „PECZERSKA” pochodzi od słowa „PIECZARY”, które znajdują się w podziemiach.  Datę  powstania Ławry Peczerskiej  ustalono na rok 1051.

Ławra składa się z dwóch części – Górnej i Dolnej.   Zwiedziłem cały kompleks muzealny do którego wchodzimy przez bramę  zw. Świętymi Wrotami. Nad nią góruje cerkiew Nadbramna Świętej Trójcy. W ramach kompleksu można odwiedzić takie miejsca, jak: świątynię katedralną Zaśnięcia Bogurodzicy (sobór Uspeński), cerkiew Wszystkich Świętych nad bramą Targową z końca XVII wieku, cerkiew Zwiastowania (Błagowiszczeńska), cerkiew św. Michała, Wielką Dzwonnicę, Muzeum Książki, pomieszczenia gospodarcze oraz drukarnię pochodzącą z początków XVII wieku.

Ławra Dolna to dalsze i bliższe pieczary z grobowcami. Aby się do niej dostać z Ławry Górnej należy przejść obok Trapeznej Pałaty – refektarza dla mnichów. Idąc dalej  główną aleją, przechodzimy przez Bramę Południową i dochodzimy do Galerii Pieczar Bliższych. Na końcu Galerii znajdują się trzy świątynie: cerkiew Wszystkich Mnichów Pieczerskich, cerkiew Ofiarowania Pańskiego, cerkiew Podwyższenia Krzyża z 1700 roku. Pod ziemią, w Pieczarach Bliskich zwiedzamy cerkiew św. Antoniego, cerkiew Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyń oraz cerkiew św. Warłaama. W Dalekich Pieczarach zwiedziłem  także  cerkiew św. Teodozjusza, cerkiew Narodzenia Pańskiego czy Kijowską Akademię Duchowną.

Koszt biletu to 80 UAH.

ZAPRASZAMY NA FOTO  RELACJĘ