Opublikowano

KOMUNIKAT

 

Działając zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informujemy, że w 2020 r. otrzymaliśmy darowizny pieniężne na łączną kwotę 17 704,00 złotych.

Środki te przeznaczone są, zgodnie z wolą Darczyńców, na działalność statutową Stowarzyszenia „Głogowska Edukacja Kresowa”, które obejmuje swym działaniem sferę działalności pożytku publicznego, a w szczególności darowizny te przeznaczone są na kulturę, ochronę dóbr kultury i tradycji, naukę i edukację.

Dziękujemy WAM bardzo!

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”