Rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 Maja”

230 lat temu, 3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił pierwszą w Europie i druga na świecie Konstytucję. Jej zamiarem było zlikwidowanie  wad ustrojowych opartych na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Zmieniła ustrój Państwa w monarchię dziedziczną, wysoce ograniczyła demokrację szlachecką. Niestety na skutek działań zaborców i konfederacji targowickiej te prawo nie przetrwało. Przez Sejm Grodzieński w 1793 r. zostało uznane za niebyłe, a upamiętnianie jej zakazane. Pomimo tego, pamięć o Konstytucji, jako o próbie włączenia Rzeczypospolitej Obojga Narodów w nowoczesność nie zgasła i z roku na rok nabierała coraz większego znaczenia.

Reprezentanci GEK upamiętnili dziś rano 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Kwiaty w imieniu wszystkich Członków naszego Stowarzyszenia złożył zuch Adam z Gromady Misiaki Rozrabiaki przy SP 10 w Głogowie.

Podobne