„SZPITAL WOJSKOWY W RÓWNEM W LATACH 1919 -1939” Spotkanie autorskie – on-line

Spotkanie z lekarzami, pasjonatami historii dr n. med. Krzysztofem Kopocińskim oraz dr n. med. Zbigniewem Kopocińskim. Spotkanie w imieniu Stowarzyzenia  prowadzi dr Tadeusz Samborski .

Dr n. med. Zbigniew Kopociński, lekarz, specjalista chorób oczu, historyk medycyny. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi. Kierownik Pracowni Angiograficznej i Laseroterapii w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym sześciu monografii m.in. „105 Szpital Wojskowy w Żarach. Duma Ziemi Lubuskiej”(2014), „Lekarze szpitala wojskowego w Żarach”(2014), „Sanatorium Rehabilitacyjne Leczenia Zeza w Sobótce” (2016), „Szpital Wojskowy w Równem w latach 1919-1939” (2020). Wspólnie z bratem, dr. Krzysztofem Kopocińskim, był pomysłodawcą i wnioskodawcą nadania 105. Szpitalowi Wojskowemu w Żarach nazwy wyróżniającej „Kresowy”, co urzeczywistniło się decyzją Ministra Obrony Narodowej w październiku 2014 roku. Działacz kresowy, prezes żarskiego oddziału Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Inicjator i projektant, wspólnie z bratem, wielu kresowych miejsc pamięci, w tym m.in. tablicy dla upamiętnienia polskich lekarzy wojskowych z 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie i 9. Szpitala Okręgowego w Brześciu nad Bugiem zamordowanych w ramach Zbrodni Katyńskiej (2007), posadzenia Dębu Pamięci i odsłonięcia tablicy ku czci zamordowanego przez NKWD ppłk. dr. Kazimierza Maciejewskiego w Żarach (2011), tablicy ku czci Sprawiedliwych Ukraińców w Żarach (2015), tablicy ku czci Lekarzy-Powstańców Warszawskich ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach (2015), Krzyża Wołyńskiego na Cmentarzu Komunalnym w Żarach (2016), tablicy ku czci Prof. Bolesława Jałowego w Żarach (2018). Za swą działalność uhonorowany m.in. „Buzdyganem 2016” prestiżową nagrodą środowiska wojskowego, przyznawaną corocznie dla osób szczególnie zasłużonych dla Wojska Polskiego. W 2017 roku uhonorowany przez Światowy Kongres Kresowian nagrodą „Praemium Honoris Cresovianae” za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania narodowej pamięci o polskich Kresach.

Dr n. med. Krzysztof Kopociński, lekarz, specjalista chorób oczu, historyk medycyny. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen.dyw. prof. Bolesława Szareckiego w Łodzi. Kierownik i twórca Pododdziału Okulistyki  w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Żarach. Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym sześciu monografii m.in. „105 Szpital Wojskowy w Żarach. Duma Ziemi Lubuskiej”(2014), „Lekarze szpitala wojskowego w Żarach”(2014), „Sanatorium Rehabilitacyjne Leczenia Zeza w Sobótce” (2016), „Szpital Wojskowy w Równem w latach 1919-1939” (2020). Wspólnie z bratem, dr. Zbigniewem Kopocińskim, był pomysłodawcą i wnioskodawcą nadania 105. Szpitalowi Wojskowemu w Żarach nazwy wyróżniającej „Kresowy”, co urzeczywistniło się decyzją Ministra Obrony Narodowej w październiku 2014 roku. Działacz kresowy, prezes Klubu Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Żarach. Inicjator i projektant, wspólnie z bratem, wielu kresowych miejsc pamięci, w tym m.in. tablicy dla upamiętnienia polskich lekarzy wojskowych z 3. Szpitala Okręgowego w Grodnie i 9. Szpitala Okręgowego w Brześciu nad Bugiem zamordowanych w ramach Zbrodni Katyńskiej (2007), posadzenia Dębu Pamięci i odsłonięcia tablicy ku czci zamordowanego przez NKWD ppłk. dr. Kazimierza Maciejewskiego w Żarach (2011), tablicy ku czci Sprawiedliwych Ukraińców w Żarach (2015), tablicy ku czci Lekarzy-Powstańców Warszawskich ze 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach (2015), Krzyża Wołyńskiego na Cmentarzu Komunalnym w Żarach (2016), tablicy ku czci Prof. Bolesława Jałowego w Żarach (2018). Za swą działalność uhonorowany m.in. „Buzdyganem 2016” prestiżową nagrodą środowiska wojskowego, przyznawaną corocznie dla osób szczególnie zasłużonych dla Wojska Polskiego. W 2017 roku uhonorowany przez Światowy Kongres Kresowian nagrodą „Praemium Honoris Cresovianae” za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania narodowej pamięci o polskich Kresach.

Realizacja i obsługa techniczna:
QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com

Podobne