Marek A. Koprowski – spotkanie on line (Rzeźnicy z OUN-UPA Bander, Szeptycki i ludobójstwo Polaków

Spotkanie w imieniu Stowarzyszenia prowadzi Beata Józków doradca metodyczny -Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie

Marek Koprowski wyróżniony w 2019 r. Medalem Mickiewicz- Puszkin Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód, za propagowanie tematyki polskiej na Wschodzie, działalność na rzecz utrzymania tam kultury polskiej, za badania nad losami Polaków za wschodnią granicą i za aktywne wspieranie działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska- Wschód.
Od początków lat dziewięćdziesiątych w swojej pracy reporterskiej, publicystycznej i pisarskiej zajmuje się problemami szeroko rozumianego Wschodu i krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Jako wysłannik wielu pism odbył około 150 podróży i wypraw do państw tego obszaru, penetrując go od Kaliningradu po Kamczatkę, Sachalin, Władywostok , Masyw Toen- Szan i Morze Czarne. Plony tych wypraw były także publikowane w „Najwyższym Czasie”. Obecnie na łamach pisma stara się przybliżać sytuację na Białorusi, Ukrainie, w Rosji, czy Krajach Bałtyckich. Zajmuje się też historią, zwłaszcza stosunków polsko- ukraińskich, starając się je odkłamywać.
W książce „Rzeźnicy z OUN- UPA. Bandera, Szeptycki i ludobójstwo Polaków” autor szuka odpowiedzi, gdzie tkwią korzenie ukraińskiego ludobójstwa ludności polskiej. Prezentuje on zbrodnicze działania Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w czasie II wojny światowej na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej. Stawia pytania, czy można było im zapobiec. Czy metropolita Szeptycki je potępił, czy też im sprzyjał. Czy ponosi na równi z Banderą winę za skutki setki tysięcy ofiar pogromów, dokonanych przez OUN- UPA.
 

Realizacja i obsługa techniczna:

QubaLIVE – Twoje Transmisje
ul. Fryderyka Chopina 22/8
59-100 Polkowice
tel. +48 535 436 927
e-mail: kontakt@qubalive.com
 
 

Podobne