Spotkanie autorskie z prof. Sergiuszem Leończykiem i dr Bogusławem Koselem

W 82. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Syberię w czasie II wojny światowej zapraszamy na spotkanie z prof. Sergiuszem Leończykiem i dr. Bogusłwem Koselem 10 lutego, w czwartek, godz. 20:00.
Spotkanie odbędzie się w formule online na naszym FB
Spotkanie poprowadzi Jerzy Pilecki.
Dla uczestników spotkania są przewidziane upominki książkowe.
Profesor Sergiusz Leończyk to potomek rodziny polskiej, urodzony w mieście Nazarowo koło Krasnojarska. Ukończył studia w Abakanie. W Szczecinie obronił pracę doktorską. Habilitację uzyskał w roku 2018 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przedmiotem jego badań naukowych są losy Polaków na
Syberii.
Pamiętamy spotkanie w ubiegłym roku z prof. Sergiuszem Leończykiem i rozmowę nt. książki pt. „Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku”.
Dr Bogusław Kosel, historyk, kustosz muzeum w Tykocinie, oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Studiował w Wilnie, włada biegle kilkoma językami. Zajmuje się szczególnie polityką represji władz sowieckich i niemieckich na okupowanych terytoriach Polski i Państw Bałtyckich.

Podobne