Rocznica Pamięci ofiar represji Stalinowskich deportacji z roku 1941 (9 – 10 lutego)

W dniu 10 Lutego 2022 roku o godz.12,00 na Cmentarzu Komunalnym w Głogowie przy ulicy Legnickiej pod Pomnikiem Sybiraków – Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” oddała Cześć i Pamięć ofiarom represji Stalinowskich deportacji z roku 1941 z 9 na 10 lutego tym zmarłym i żyjących ich rodzinom i bliskim w 82 Rocznicę wywózki na nieludzką ziemię Sybiru, gdzie dworcem kolejowym był step Kazachstanu lub Tajga.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciel Urzędu Miasta – Prezydent Pan Wojciech Borecki i Starostwa Powiatowego – Starosta Pana Jeremi Hołownia. W uroczystości wzięli udział: Pan Zbigniew Mazurek Prezes Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, Głogowski Wehikuł Czasu reprezentował Pan Wiesław Maciuszczak. Pod pomnikiem Sybiraków dla upamiętnienia tragicznych losów Polaków zapalono znicze i złożono kwiaty.
Szczególnym gościem tych uroczystości była Pani Elżbieta Rosińska, jako naoczny świadek tych okrutnych losów matek, która podzieliła się swoimi wspomnieniami przedstawicielom Głogowskich mediów uczestniczącym w tych uroczystościach.  
fot. Zdzisław Lewandowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podobne