Podróż po ,,Świecie Kresów”

W dniu 22 maja 2018 roku we współpracy ze Stowarzyszeniem,, Głogowska
Edukacja Kresowa” odbyło się w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji
Narodowej w Nielubi spotkanie z panem Tomaszem Kubą Kozłowskim-
pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie, popularyzatorem
dziedzictwa historyczno-kulturowego Ziem Wschodnich dawnej
Rzeczpospolitej, autora ponad 120 oryginalnych prezentacji multimedialnych z
cyklu ,,Opowieści z Kresów”.
Przy pomocy wspaniałej prezentacji ilustrowanej fotografiami, mapami i
przedmiotami z pierwszej połowy XX wieku uczniowie odbyli podróż po
dawnych ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Pan Tomasz piękną
polszczyzną opowiedział o wydarzeniach, postaciach i osiągnięciach Polski z
początku XX wieku jakich nie znają z lekcji historii. W sposób szczególny
przedstawił miasto Lwów i jego dziedzictwo kulturowe .
Kolega Piotr Paliszkiewicz na zakończenie spotkania wystąpił z apelem do młodzieży aby postarała
się więcej uzyskać informacji od rodziców, dziadków oraz najbliższych o korzeniach pochodzenia
tworząc następnie drzewo genologiczne gdyż na swoim przykładzie stwierdzam jak to jest
pociągające kiedy doszedłem do przodków z 1710 roku. Ponadto poprosił by częściej zadawała
nauczycielom polonistom i od historii pytania nie zawsze związane z aktualnie przerabianym
materiałem ale wnoszące szereg ciekawostek z historią i działalnością naszym rodaków np. z
dawnych Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej.
Spotkanie to było dla młodzieży wspaniałą lekcją historii.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Dyrekcji Szkoły i Panie Ewie
Parasiewicz za pomoc w organizacji zajęć.

Podobne