Z kart kalendarza – „Druga deportacja”

W dniu13 kwietnia przy Pomniku Sybiraka na Cmentarzu Komunalnym zapalono znicze dla uczczenia „Drugiej deportacji”.
Deportacja kwietniowa miała miejsce nocą z 12 na 13 kwietnia 1940 r. Podczas tej deportacji ucierpiały głównie rodziny należące go grupy określanej przez NKWD mianem „administratiwno-wysłannyje”: policjantów, wojskowych, wysokich urzędników państwowych, pracowników służby więziennej, nauczycieli, działaczy społecznych, kupców, a także przemysłowców. Miejscami przymusowego osiedlenia były północne obwody Kazachskiej SRR: aktiubiński, akmoliński, kustanajski, pietropawłowski, semipałatyński, pawłodarski oraz północno-kazachstański, a także obwód czelabiński w RFSRR. Według dokumentacji NKWD wywózka kwietniowa w swym zakresie dotknęła ok. 61 tys. ludzi z czego 80% całości transportów stanowiły kobiety i dzieci. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz reprezentanci PSONI Koło w Głogowie.
 

Podobne