Zaproszenie na spektakl organizowany przez Towarzystwo Miłosników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/Bolesławiec.

Korzystając z zaproszenia Pani Barbary Smoleńskiej – Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o/Bolesławiec uczestniczyliśmy w spotkaniu z aktorem scen warszawskich prof. dr hab. Stanisławem Górką podczas spektaklu „Lwowskie piosenki Tońcia” ukazującym przedwojenną lwowską gwarę, tzw. bałak lwowski. Podczas pobytu odwiedziliśmy również Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Kamila Norwida Centrum Wiedzy w Bolesławcu z licznie zgromadzoną literatura kresową kierowaną przez Panią Dyrektor Annę Idkowiak.

 

Podobne