Podziękowania …….

Dziś otrzymaliśmy maila z Łanowic. Dla mieszkańców tej miejscowości, w trakcie pobytu w Lubaczowie, przekazaliśmy prezenty w postaci produktów spożywaczych, przeznaczone dla naszych Rodaków. „Wdzięczność trudno jest ubrać w słowa, wtedy proste dziękujemy zawiera wszystko co chcemy wyrazić!..”.
Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Łanowicach Walery Tracz wraz z zarządem składają serdeczne podziękowanie, w imieniu polskiej społeczności, za okazaną pomoc w obliczu wojny. Do Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Łanowicach należą takie parafie jak: Łanowice, Maksymowice, Biskowice, Wojutycze, Nadyby.

Podobne