„Bukowińskie Wesela”

Sobotnia fotorelacja z Bukowińskiego Wesela, którego organizatorem jest Koło Gospodyń Wiejskich
w Koźlicach oraz Zespół Górali Czadeckich „Dawidenka” istniejącym już 38 lat. Gościem specjalnym
wesela jest Zespół Górali Czadeckich „ Stanowianie” ze Stanowa. „ Dawidenka” to zespół 40 osobowy
a „ Stanowianie” zespół 16 osobowy. Jest to piękne wydarzenie kulturalne pokazujące tradycje, które
nie są zapominane przez mieszkańców Koźlic i Stanowa a kultywowane przez Zespoły. Cieszy fakt
uczestnictwa w zespołach młodego pokolenia co widać na fotografiach. Należy się wielki szacunek i
uznanie dla organizatorów tego wydarzenia i GOK i B w Gaworzycach . GEK miał przyjemność
uczestniczyć w podobnym wydarzeniu jakie miało miejsce w Iłowej w dniu 27 sierpnia br. ( jest foto
relacja na naszym FB).

Podobne