Komunikat

Szanowni Państwo Stowarzyszenie ”Głogowska Edukacja Kresowa” zwraca się z uprzejmą
prośbą o przesyłanie na nasz mail: stowarzyszenie.gek@gmail.com wszelkich informacji
dotyczących Kresów ( zdjęcia z podróży i spotkania z ciekawymi ludźmi, skany ciekawych
dokumentów itp.) które będziemy zamieszczać na naszej stronie www.archiwum.gek.org.pl. w zakładce
„Kresy widziane przez innych” od oraz w lokalnych mediach. Przesyłanie ich jest dobrowolne
i jest jednocześnie wyrażeniem przez Państwa zgody na zamieszczanie tych materiałów w
Internecie oraz mediach. Celem ich zamieszczenia jest pokazanie szerokiemu gronu osób
ciekawych projektów, które realizują samodzielnie osoby kochające Kresy np. sprzątanie
cmentarzy, pomoc dla parafii rzymsko katolickich, pomoc rzeczowa itp. Takie informacje
według nas pozwolą na skonsolidowanie środowiska kresowego naszego regionu i będą
pomocne przy realizacji kolejnych projektów na rzecz Kresów.
Dodatkowych informacji udzielą członkowie stowarzyszenia

Kol. Piotr Paliszkiewicz Tel. 793 034 149,

Kol. Jan Stelmaszczyk Tel. 667 006 468,

Kol. Zdzisław Lewandowski Tel. 504 563 846.
Zapraszamy Państwa do współpracy.

Podobne