Bieg z historią

Uświadomienie młodzieży znaczenia walki młodych ludzi o wolność i niepodległość Ojczyzny. To główny cel jaki przyświecał organizatorom I Głogowskiego Biegu Pamięci Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza. Przedsięwzięcie łączyło sport z edukacją.

Film do obejrzenia na : 

Bieg z historią

Podobne