Zakończenie akcji „Zbieramy pomoce szkolne dzieciom polskim na kresach wschodnich”

Jak już wcześniej informowaliśmy od miesiąca września b.r. na nasz apel
w głogowskich szkołach, przeprowadzono zbiórkę darów w postaci pomocy
szkolnych, dla dzieci polskich na kresach wschodnich.
Zbiórkę przeprowadzono w Szkołach Podstawowych Nr 3,10,11,13,14 i
Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
Organizatorami zbiórki były: Szkolne Kluby Wolontariusza i Samorządy
Szkolne z opiekunami: Paniami Sylwią Komperda, Kingą Karnicką, Ewą
Kamińską, Elżbietą Przybysz.
W imieniu stowarzyszenia serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, oraz
organizatorom zbiórki za udział w tej szlachetnej akcji.
Wszystkie zebrane dary trafią w najbliższym czasie do polskich dzieci na
kresach wschodnich.

 

Dary z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

Dary Szkoła Podstawowa nr 13 im. Orląt Lwowskich

Podobne