PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE ZA NAMI

W dniu 13 grudnia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej, prof. Włodzimierz Osadczy na spotkaniu z mieszkańcami Głogowa wygłosił wykład, którego tematem był dramat Kresów. Omówił historię Kresów ich podłoże cywilizacyjno-kulturalne, dramat rzezi powtarzających się w ciągu wieków na tych terenach. Zwrócił uwagę na rolę kościoła na kształtowanie się przyjaznych  relacji miedzy narodami, a także na wypaczenia, które zaogniały wrogość i agresję między zamieszkującymi Kresy narodami. Jako świetlany przykład próby pojednania między narodem polskim i ukraińskim został podany  Bł. Bp Grzegorz Chomyszyn, męczennik zamordowany przez Ukraińców w grudniu 1945 roku w więzieniu w Kijowie oraz jego dzieło „Dwa Królestwa”. Spotkanie zakończyło się dyskusją uczestników, a konkluzją było stwierdzenie, że Polska powinna robić wszystko by naprawić błędy ostatnich dziesięcioleci, polegających na wyrzeczeniu się pamięci o Polakach pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.

W dniu 14 grudnia 2018 r prof. Włodzimierz Osadczy spotkał się z uczniami SP. 11, której przedstawił historię Lwowa oraz znaczenie miasta w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości.

Następne spotkanie odbyło się w I LO na którym została omówiona  rola Kresów w dziejach Polski, a w szczególności  historia odrodzenia państwa polskiego w roku 1918 r.

Zapraszamy do  galerii na relację fotograficzną  spotkań oraz do działu mulimedia na relację w TV Master

Podobne