PRZEDŚWIĄTECZNA WIZYTA W ZBARAŻU

W ramach podróży sentymentalnych na Kresy Wschodnie w dniach 15-18 grudnia nasz kolega Piotr Paliszkiewicz udał się  wraz uczniami bolesławieckich szkół i Barbarą Smoleńską, szefową Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich do Zbaraża. Pierwszego dnia w niedzielę, podczas mszy świętej w odbudowywanym kościele powitała ich miejscowa ludność, której po nabożeństwie przekazano życzenia, kartki świąteczne, a po wyjściu z kościoła wręczono im ponad 100 paczek z produktami spożywczymi i chemią gospodarczą. Po mszy kolega Piotra skorzystał z okazji i odwiedził z życzeniami, opłatkiem oraz upominkami swoich krewnych, którzy mieszkają w oddalonych o 60 km. od Zbaraża Małym Chodaczkowie i Romanówce. W poniedziałek delegacja powitana została w siedzibie Urzędu przez zastępcę mera miasta Zbaraża. Na spotkaniu tym wymieniono poglądy, co do dalszej współpracy między partnerskimi miastami Zbarażem i Bolesławcem, a władze Zbaraża zadeklarowały nawiązanie współpracy również z Głogowem. Podczas odwiedzin  w szkole nr 3 zostali bardzo serdecznie przywitani przez jej Dyrekcję oraz uczniów. Przekazano wszystkim uczniom kartki świąteczne i czekolady oraz zebrane przez młodzież szkolną z Głogowa przybory szkolne oraz książki. W auli, młodzież z kilku szkół Zbaraża zaprezentowała program słowno-muzycznym, w którym znalazły się również piosenki w języku polskim. W godzinach popołudniowych delegacja odwiedziła uczniów w szkole w Siniawie i przekazała im również życzenia oraz upominki zebrane przez młodzież szkolną z Głogowa. Miłym akcentem na pożegnanie z nimi było zaśpiewanie wspólnie  kolęd w języku polskim i ukraińskim. Kolejnego dnia delegacja odwiedziła szkoły nr 1 i 2 w Zbarażu i przekazała na ręce Dyrekcji Szkół życzenia świąteczne i zestawy przyborów szkolnych oraz książki.  Miłym zaskoczeniem była informacja, że uczniowie uczą się od siódmej klasy przez 2 godziny tygodniowo języka polskiego. Wyjazd był również okazją odwiedzenia przez jego uczestników zamku w Zbarażu, a przed pomnikiem Adama Mickiewicza do oddania czci i hołdu pokoleniom Polaków zamieszkującym kiedyś oraz obecnie te ziemie, a w szczególności tym którzy dbali i wciąż dbają o utrzymanie na nich polskości.                       

     

Podobne