Katarzyna Węglicka

Pani Katarzyna Węglicka przyjęła nasze zaproszenie

Rodem z Mławy, sercem kresowianka. Mieszka w Warszawie. Ukończyła Polonistykę i Historię Sztuki. Jest doktorantką w dziedzinie historii sztuki (rezydencje na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego) w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo pracuje jako tłumacz (angielski, francuski, rosyjski). Współpracuje jako tłumacz (rosyjski, ukraiński, białoruski i litewski) z organizacjami zajmującymi się Kresami Wschodnimi dawnej RP. Od wielu lat przemierza ziemie kresowe, dziś zapomniane i mało znane, w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W zbiorach posiada ponad 80 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularno-naukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów Wschodnich, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała jedenaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Kolejne trzy są obecnie w druku. Zajmuje się też sztuką rosyjską. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Rosji, a także Szwajcarii, Francji i Włoszech.

Wydane książki:

   Opowieści kresowe. Litwa (Wydawnictwo Akademickie Dialog 2004

   Kresowym szlakiem (wydawnictwo Książka i Wiedza 2005)

   Wędrówki kresowe (wydawnictwo Książka i Wiedza 2006)

   Białoruskie ścieżki (wydawnictwo Książka i Wiedza 2006)

   Na dalekiej Ukrainie (wydawnictwo Książka i Wiedza.2007)

   Bliska Ukraina (wydawnictwo Książka i Wiedza 2009)

   Moja Litwa (wydawnictwo Książka i Wiedza 2011)

   Polskie Kresy (wydawnictwo Bellona 2015)

   Polskie Kresy literackie (wydawnictwo Bellona 2015)

   Wielcy Kresowiacy (wydawnictwo Bellona 2015)

   Polacy z Kresów. Znani i nieznani (wydawnictwo Bellona 2015)

 

Spotkania autorskie z Panią Katarzyną Węglicką odbędą się:

28 marca o godzinie 18.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach ul. Skalników 6,

29 marca o godzinie 18.00 w MBP w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15.

 

Serdecznie zapraszamy

Wstęp wolny oczywiście ☺

Podobne