Spotkania z Panią dr Joanną Pakuza

17 września, w 80. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę, uczniowie trzech głogowskich szkół: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Politechnicznych (Mechanik) oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich wysłuchali wykładu dr Joanny Pakuzy, która opowiedziała im o początkach okupacji sowieckiej, ale także o represjach, jakich doświadczyli wówczas mieszkańcy Kresów wschodnich. Doktor Pakuza zwróciła uwagę młodych słuchaczy szczególnie na losy licznych polskich kobiet, które wraz ze swoimi rodzinami w wyniku deportacji z lat 1940-41 znalazły się w Związku Sowieckim. Dramatyczne warunki egzystencji – m.in.: ciężka praca, głód, choroby, robactwo, sprawiły, że każdy dzień był walką o przetrwanie swoje i rodzin, a szczególnie dzieci. 

Pani Joanna przypomniała młodym głogowianom, że losy tamtych mieszkańców Kresów są wbrew pozorom związane z dziejami ich miasta. Bo to właśnie oni zostali bądź wyniku repatriacji, bądź powojennych przesiedleń (gdy Polska utraciła w wyniku uzgodnień w Jałcie przedwojenne Kresy) skierowani właśnie w okolice Głogowa. Po wielu tygodniach podróży w trudnych warunkach docierali właśnie tu, by w atmosferze niepewności, tymczasowości i lęku przez tym, co ich czeka,  rozpoczynać życie w pewnym sensie od nowa. Nigdy nie przestali tęsknić za Kresami, za swoimi domami, które przyszło im opuścić, ale jednocześnie to właśnie temu miastu i pobliskim miejscowościom, służyli swoimi umiejętnościami, odbudowywali te miejsca po wojennych zniszczeniach, i zostawili tu już na zawsze część swojego serca.

Aby upamiętnić ich losy Głogowska Edukacja Kresowa we współpracy z dr J. Pakuza gromadzi wspomnienia i wszelkie pamiątki, a zwłaszcza zdjęcia tych, którzy przeszli swą wojenna odyseję z Kresów aż do Głogowa. 

Jeśli ktoś chciałby się takimi wspomnieniami podzielić, prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem „Głogowska Edukacja Kresowa”.

Fotogaleria ze spotkania w szkołach z dr Pakuza

Podobne