WSCHODNIE ŚCIEŻKI – REPORTAŻE Z DAWNYCH RUBIEŻY RZECZYPOSPOLITEJ

WSCHODNIE ŚCIEŻKI

 Adam Mickiewicz, jako motto do Sonetów Krymskich, wybrał słowa Goethego, który mówił, że aby poznać poetę, trzeba wejść w jego kraj. Nie można zrozumieć ludzi, tych żyjących współcześnie jak i postaci historycznych, ich ojczyzn, nie wędrując ich śladami.

Nawiązując do zadawanych autorce pytań  na spotkaniach autorskich, podpowiedzi tematów, o których czytelnicy chcą usłyszeć, jest kolejną książką w której autorka  odpowiada na „zadane” pytania. Jest to reporterska opowieść o ziemiach będących dosyć odległymi we współczesnej pamięci.

            Przedstawione we Wschodnich ścieżkach teksty są wynikiem wieloletnich podróży autorki, historyka sztuki, na dawne Kresy Rzeczypospolitej, wyrazem fascynacji i zagłębiania się w ten zapomniany świat.         

Jadąc tam pokonała tysiące kilometrów, nie tylko na drogach, ale przede wszystkim na liczniku pamięci. Zawsze najważniejsze były spotkania z ludźmi, którzy tam trwają, strażując polskości, będąc wiernymi pokoleniom tych, którzy zostali na zawsze w tej ziemi. Jeździła i jeżdżąc  sama, czasami dołączają przyjaciele, znajomi i wspólnie zwiedzają i odwiedzają coraz to nowe miejsca, często nieznane, zapomniane albo takie, o których wcześniej nie mieli pojęcia, dopiero tamtejsi rodacy pokazywali, gdzie trzeba pojechać, z kim rozmawiać. Uzupełnieniem wyjazdów jest czas spędzany autorki  w bibliotekach, archiwach, ponieważ wiedzę o dawnych rubieżach Rzeczypospolitej wciąż trzeba pogłębiać.

Rodem z Mławy, sercem kresowianka. Mieszka w Warszawie. Skończyła Polonistykę i Historię Sztuki. Jest doktorantką w dziedzinie historii sztuki (rezydencje na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego) w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zawodowo pracuje jako tłumacz (angielski, francuski, rosyjski). Współpracuje jako tłumacz (rosyjski, ukraiński, białoruski i litewski) z organizacjami zajmującymi się Kresami Wschodnimi dawnej RP. Od wielu lat przemierza ziemie kresowe, dziś zapomniane i mało znane, w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W zbiorach posiada ponad 80 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularno-naukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów Wschodnich, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała dwanaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Kolejne trzy są obecnie w druku. Zajmuje się też sztuką rosyjską. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Rosji, a także Szwajcarii, Francji i Włoszech.

Wydane  książki:

 1. Opowieści kresowe. Litwa (Wydawnictwo Akademickie Dialog 2004
 2. Kresowym szlakiem (wydawnictwo Książka i Wiedza.2005)
 3. Wędrówki kresowe (wydawnictwo Książka i Wiedza 2006)
 4. Białoruskie ścieżki (wydawnictwo Książka i Wiedza 2006)
 5. Na dalekiej Ukrainie (wydawnictwo Książka i Wiedza.2007)
 6. Bliska Ukraina (wydawnictwo Książka i Wiedza 2009)
 7. Moja Litwa (wydawnictwo Książka i Wiedza 2011)
 8. Polskie Kresy (wydawnictwo Bellona 2015)
 9. Polskie Kresy literackie (wydawnictwo Bellona 2015)
 10. Wielcy Kresowiacy (wydawnictwo Bellona 2015)
 11. Polacy z Kresów. Znani i nieznani (wydawnictwo Bellona 2015)
 12. Wschodnie ścieżki. Reportaże z dawnych rubieży Rzeczypospolitej

            ( wydawnictwo Sąsiedzi 2019).

[Not a valid template]

Podobne