prof. Stanisław Sławomir Nicieja – Kresowa Atlantyda – Historia i Mitologia miast Kresowych

Prof. Stanisław Nicieja to autentyczny kustosz pamięci historycznej, którego pasją są kresy. Śledzi nie tylko losy przywódców, polityków, artystów i intelektualistów, ale w sposób bardzo przystępny potrafi wyłowić nawet najdrobniejszy ślad ludzi, którzy zamieszkiwali na terenach dawnej II Rzeczypospolitej przywołując z imienia i nazwiska ich historię bogato ilustrując na podstawie przechowywanych pamiątek i dokumentacji fotograficznej, umieszczając je na kartach historii, aby nie zginęły w odmętach niepamięci”.

Poranne spotkanie z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego wraz z Panią wicedyrektor do spraw dydaktycznych – mgr Renata Chmielewska spotkało się z dużym zainteresowaniem Podczas spotkania prof. Stanisław Nicieja w Teatrze im. Andreasa Gryphiusa zaprezentował licznie zgromadzonym XIII i XIV tom książki swojego autorstwa – „Kresowa Atlantyda -Historia i Mitologia Miast Kresowych”, na szczególną uwagę zasługuje przybycie grupy uczniów ze swymi opiekunami z I, II i IV Liceum dla których była to szczególna lekcja historii.

Podobne