KALENDARIUM MAJ

03 maj 1791 – Konstytucja 3 maja
https://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html
05 maj 1819 -ur. Stanisław Moniuszki
http://www.muzykotekaszkolna.pl/wiedza/kompozytorzy/moniuszko-stanislaw-1819-1872/
05 maj 1819 -ur. Henryk Sienkiewicz
https://dzieje.pl/postacie/henryk-sienkiewicz-1846-1916
06 maj 1801 –otwarcie cmentarza „Na Rossie”
https://dzieje.pl/ochrona-zabytkow/wilno-cmentarz-na-rossie
11 maj 1895 -ur. Jan Parandowski
http:/culture.pl/pl/tworca/jan-parandowski
18 maj 1998 – powstał Uniwersytet Polski w Wilnie – http://bazapolonii.wspolnotapolska.org.pl/organizacja/622/UNIVERSITAS-STUDIORUM-POLONA-VILNENSIS-Uniwersytet-Polski-w-Wilnie, https://kresy24.pl/18-maja-w-historii-kresow
18 maj 1792 – rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska zwana także wojną w obronie Konstytucji 3 maja https://sztetl.org.pl/pl/slownik/wojna-polsko-rosyjska-1792
21 maj 1674 – wybór Jana III Sobieskiego na Króla Polski https://twojahistoria.pl/encyklopedia/kalendarium/kartka-z-kalendarza-21-maja/
22 maj 1659 – Rzeczypospolita stała się unią Trojga Narodów – Korony Litwy i Rusi https://kresy24.pl/22-maja-w-historii-kresow/
23 maj 2006 – zmarł urodzony we Lwowie Kazimierz Górski, selekcjoner reprezentacji Polski https://zyciorysy.info/kazimierz-gorski/
25 maj 1948 –w Warszawskim więzieniu na Rakowieckiej wykonano wyrok śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, obrońcy Kresów https://www.tysol.pl/a7594-25-maja-1948-r-%E2%80%93-mord-na-rotmistrzu-Pileckim-Wciaz-nie-znamy-miejsca-jego-pochowku
29 maj 1861 – zmarł Joachim Lelewel, wielki polski historyk i działacz społeczny https://dzieje.pl/postacie/joachim-lelewel-1786-1861
30 maj 1835 – spłonął Teatr Miejski w Mińsku, który odbudowany a sowieci zniszczyli go w 1984 roku https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_Miejski_w_Mi%C5%84sku
31 maj 1957 – zmarł Leopold Staff, polski poeta, najwybitniejszy twórca literatury XX wieku, ur. w 1878 r. we Lwowie https://culture.pl/pl/tworca/leopold-staff
 
 
 

Podobne