Kalendarium kresowe – L I P I E C

lipiec

 

2 lipiec

 

4 lipiec

 

7 lipiec

 

8 lipiec

 

 

9 lipiec

 

11lipiec

 

13lipiec

 

 

14lipiec

1942 – śmiercią samobójczą zginął Bolesław Wieniawa-Długoszowski – generał, dyplomata, adiutant Józefa Piłsudskiego, pochodzący z Kresów i związany w młodości ze Lwowem. https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Wieniawa-D%C5%82ugoszowski

1927 – w Wilnie prymas Aleksander Kakowski koronował obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, zwanej Madonną Wileńską. W uroczystości uczestniczyli Józef Piłsudski i Ignacy Mościcki. https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Bo%C5%BCej_Ostrobramskiej

1941 – Niemcy dokonali egzekucji kilkudziesięciu profesorów wyższych uczelni lwowskich oraz ich rodzin. https://pl.wikipedia.org/wiki/Mord_profesor%C3%B3w_lwowskich

1944 – początek operacji „Ostra Brama” w ramach akcji „Burza”. Oddziały AK podjęły próbę wyzwolenia Wilna od Niemców by wystąpić wobec sowietów w roli gospodarza terenu. https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_%E2%80%9EOstra_Brama%E2%80%9D

1796 – zmarł Adam Naruszewicz – polski duchowny katolicki, biskup smoleński i łucki, jezuita, historyk, poeta, ojciec polskiego klasycyzmu. Już za życia nazywano go „polskim Horacym” i „spadkobiercą Jana Kochanowskiego”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Naruszewicz

1929 – zmarł Julian Fałat – jeden z najwybitniejszych polskich akwarelistów, przedstawiciel realizmu i impresjonistycznego pejzażu. Urodzony w Tuligłowach koło Lwowa w 1853 r.                    https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Fa%C5%82at

1943 – kulminacja Rzezi Wołyńskiej – tzw. Krwawa Niedziela.

Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian https://pl.wikipedia.org/wiki/Krwawa_niedziela_na_Wo%C5%82yniu

1943 – początek niemieckiej akcji pacyfikacyjnej „Hermann” w rejonie Puszczy Nalibockiej. Spalono Pohorełkę i Zalesie, a przez 25 kolejnych dni – 100 wiosek. https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_Hermann

1894 – we Lwowie rozegrano pierwszy oficjalny mecz piłkarski na ziemiach polskich – „Sokoła” Lwów z „Sokołem” Kraków. Zwyciężył Lwów 1:0. Gola strzelił Włodzimierz Chomicki.                                https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Chomicki

 

15lipiec

 

16lipiec

 

 

18lipiec

 

19lipiec

 

22lipiec

 

31lipiec

 

 

1876 – we Lwowie zmarł Aleksander Fredro – polski komediopisarz, pamiętnikarz i poeta. Został pochowany w rodzinnej krypcie kościoła w Rudkach koło Lwowa. https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Fredro

1933 – nadano premierowe wydanie „Wesołej Lwowskiej Fali” – najpopularniejszej w przedwojennej Polsce audycji Polskiego Radia Lwów. https://pl.wikipedia.org/wiki/Weso%C5%82a_Lwowska_Fala

1570 – w Wilnie otwarto Kolegium Jezuitów przekształcone przez króla Batorego w Akademię i Uniwersytet Wileński – jedyną przez lata wyższą szkołę Wielkiego Księstwa Litewskiego.       https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wile%C5%84ski

1855 – w Kochaczynie pod Orszą zmarł Tomasz Zan – polski poeta i przyrodnik, współzałożyciel Towarzystwa Filomatów, Związku Promienistych, prezes Zgromadzenia Filaretów.                                      https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz_Zan

1944 –Armia Krajowa rozpoczęła Akcję „Burza” we Lwowie. Celem akcji było opanowanie Lwowa polskimi siłami zbrojnymi przed wkroczeniem wojsk sowieckich.https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_%E2%80%9EBurza%E2%80%9D_we_Lwowie

1953 – zmarł w Zakopanem Kornel Makuszyński – urodzony w Stryju polski prozaik, poeta i publicysta znany przede wszystkim jako autor „Przygód Koziołka Matołka”.https://pl.wikipedia.org/wiki/Kornel_Makuszy%C5%84ski

 

 

 

 

 

     
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

Podobne