Wschowa 08-07-2020 – „W hołdzie poległym, zamordowanym i wypędzonym w latach 1939 -1945 z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej” (miejsca upamiętnienia wydarzeń)

Podobne