Zapraszamy na Spotkanie Autorskie w formule on-line, które poprowadzi Pani Katarzyna Węglicka w dniu 9 grudnia 2020

Jan Tadeusz Skłodowski – dr n. hum. Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, publicysta, podróżnik, badacz Kresów.

Założyciel i prezes Stowarzyszenia „Res Carpathica”. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracuje z Instytutem Sztuki i Instytutem Historii PAN, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Domem Spotkań z Historią i Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” w Warszawie oraz Instytutem Polskim w Wilnie. Odbył ponad 60 podróży badawczo-inwentaryzacyjnych na tereny Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Uczestnik i autor referatów na międzynarodowe kongresy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” oraz „Dialogi Dwóch Kultur w Krzemieńcu (Ukraina)”.

Jest autorem 10 książek i albumów oraz ponad 100 artykułów dotyczących historii i historii sztuki (w periodykach naukowych i popularnonaukowych) oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju i za granicą poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, m.in. Karpatom Wschodnim. W 2009 otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

SPOTKANIE POPROWADZI   KATARZYNA  WĘGLICKA

Ostatnie dwa albumy autorstwa Jana Skłodowskiego to:

  • Rafajłowa – huculska wieś w Karpatach Wschodnich. Wydawnictwo „Ruthenus” – Instytut POLONIKA, Krosno-Warszawa, 2018
  • Zapomniane uczelnie Rzeczypospolitej – Kroże, Krzemieniec, Podoliniec. Instytut POLONIKA, Warszawa, 2019

Podobne