„Bieg po wiedzę” w ramach III Głogowskiego Biegu Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza

W  Szkole Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie, w formie on-line, odbyło się podsumowanie III Głogowskiego Biegu Orląt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza.
W tym roku był to bieg wirtualny po wiedzę, w formie testu historycznego, dot. obrony Lwowa w latach 1918 i 1920 dla klas IV-VIII oraz konkurs plastyczny klas I-III i przedszkolaków. Konkurs został objęty patronatem Prezydenta Miasta Głogów Rafaela Rokaszewicza, we współpracy Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa oraz Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie.
Podczas spotkania on-line przedstawicie szkoły – dyrektor Magdalena Kłósek, wicedyrektor Beata Pawłowska-Hara
oraz kierownik świetlicy Karina Nadała, oficjalnie ogłosili uczniom wyniki konkursu. Gościem on-line był Prezydent Miasta Głogów Rafael Rokaszewicz. Stowarzyszenie GEK reprezentowali Prezes Stowarzyszenia- dr Jan Walczak oraz Skarbnik -Jerzy Akielaszek.
Nagrody i dyplomy uczniowie odbiorą indywidualnie. Lista nagrodzonych – poniżej, w galerii. Serdecznie gratulujemy laureatom.
W tym roku SP 13 obchodzi 10-lecie nadania imienia „Orląt Lwowskich”
 

Podobne