Od puszczy do tajgi: dr Bogusław Kosel -„Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRR  10. II. 1940 r.”

Już 10 lutego, we środę, o godz. 19.30  w  81 rocznicę I wywózki  polskich obywateli zapraszamy na spotkanie autorskie   „ Od puszczy do tajgi: Leśnicy wywiezieni z zachodniej części Puszczy Białowieskiej do ZSRR  10. II. 1940 r.”

Spotkanie odbędzie się w formule on-line na stronie:  http://www.facebook.com/stowarzyszenieglogowskaedukacjakresowa

dr Bogusław Kosel – historyk, kustosz Muzeum w Tykocinie, specjalizujący się w tematyce  dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XX w., a szczególnie polityki represyjnej władz sowieckich i niemieckich na okupowanych terytoriach Polski i państw bałtyckich. Autor wystaw, opracowań edukacyjnych i naukowych  m.in.  Sowiecka polityka okupacyjna i deportacje obywateli polskich z Kresów Wschodnich w latach 1939 – 1941.

Spotkanie prowadzi nasz Kolega z stowarzyszenia Jerzy Pilecki.

Podobne