„WILEŃSKIE KAZIUKI” – Romuald Mieczkowski (wykład on-line)

JUŻ NIEBAWEM wileńskie kaziuki on – line

Stowarzyszenie „ Głogowska Edukacja Kresowa „ oraz Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie zapraszają na kolejny wykład on – line. W czwartek 4 marca  o godz. 19:30 Romuald Mieczkowski opowie o wileńskich tradycjach kaziukowych.

Ur. w dzisiejszej dzielnicy Wilna Fabianiszki. Studiował filologię polską i geografię, estetykę. W 1966 debiutował opowiadaniem. Był tłumaczem, dziennikarzem w gazecie codziennej. Od 1980 – w redakcji audycji polskich Radia Litewskiego, w 1989 założył cotygodniowy magazyn polski „Panorama Tygodnia” (późniejsze „Rozmowy Wileńskie”) w Telewizji Litewskiej, który prowadził 12 lat, do likwidacji programu. Twórca dokumentów filmowych, m.in. w 2012 autor scenariusza filmu Pokolenie PLT, w 2017 – reżyser i realizator filmu Worotyński, członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Fotograf, uczestniczy w wystawach, ilustruje wydawnictwa.

Od 1989 redaguje i wydaje pismo o rodowodzie niepodległościowym – „Znad Wilii”, którego podstawowym celem jest integracja środowisk twórczej inteligencji polskiej. Współtwórca radia o tej samej nazwie w Wilnie.  Pisze felietony pod pseudonimem Tomasz Bończa. Współpraca m.in. z nowojorskim „Nowym Dziennikiem”, gdzie przebywał w ramach europejskiego projektu dziennikarskiego, a także z BBC, Telewizją i Radiem Polskim, wieloma prestiżowymi czasopismami.

W 1995 – współzałożyciel pierwszej profesjonalnej na Wschodzie Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”, która zorganizowała kilkaset wystaw na Litwie i zagranicą – m.in. w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Hiszpanii, USA.

Podobne