Katarzyna Węglicka – „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska” GRODZIŃSZCZYZNA

Zapraszamy na spotkanie autorskie z KATARZYNĄ WĘGLICKĄ  4 października 2021 (poniedziałek) o godz.20:00
 Spotkanie odbędzie się w formule online na naszym FB. / https://www.facebook.com/glogowskaedukacjakresowa)
Spotkanie poprowadzi Wioletta Marecka .
Dla słuchaczy przewidziane upominki książkowe. Do zobaczenia.

 

Będzie to spotkanie z Katarzyną Węglicką, która od wielu lat przemierza ziemie wschodnie dawnej Rzeczpospolitej w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W zbiorach posiada ponad 90 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularnonaukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała czternaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Zajmuje się też sztuką Warmii i Mazur. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Szwajcarii i Rosji.

Będzie to opowieść o ziemi położonej tak blisko naszej granicy, a będącej dosyć odległą we współczesnej świadomości Polaków. Kto dzisiaj pamięta o Orlętach znad Niemna? O walkach, które toczyły się w Grodnie we wrześniu 1939 roku, o generale Olszynie-Wilczyńskim? To było też ukochane miasto króla Stefana Batorego, tu odbywały się sejmy Rzeczypospolitej. W regionie przetrwały stare rezydencje i dwory. Co pozostało z dawnej świetności? Ilu wspaniałych ludzi urodziło się w okolicach Grodna? Jak wielu z nich wyjechało ze swojej rodzinnej ziemi po 1945 roku? Na te pytania odpowiemy podczas kolejnego kresowego spotkania. Porozmawiamy o ziemi grodzieńskiej i o jej mieszkańcach i ich dziejach głęboko wpisanych w naszą historię.

Podobne