Stanisław S. Nicieja – Spotkanie on-line „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska” (województwo Wołyńskie, Stanisławowskie)

 Zapraszamy na spotkanie online z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją – w dniu 7 października 2021 r. (czwartek)  o godz. 20.00.

https://www.facebook.com/glogowskaedukacjakresowa

Spotkanie poprowadzi: Bartosz Kuświk .

Temat spotkania  „Skąd pochodzą mieszkańcy Dolnego Śląska po 1945 roku”. To województwo  wołyńskie i stanisławowskie .

Profesor Stanisław Nicieja–  polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, profesor nauk humanistycznych, były rektor Uniwersytetu Opolskiego, senator V kadencji. 

            Zasiadał m.in.: w Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Renowacji Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie; w zespole Odbudowy Cmentarza Orląt we Lwowie; w Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu; w komitecie redakcyjnym Słownika Biograficznego Polonii Świata w Paryżu; w redakcjach: miesięcznika „Semper Fidelis”, kwartalnika „Dzieje Najnowsze”, był też członkiem Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego”, Rady Programowej Polskiego Radia Opole i Rady Programowej TVP Opole.

Opublikował ponad 30 książek, ok. 1000 artykułów naukowych, publicystycznych i popularyzujących historię, recenzji oraz kilkadziesiąt biogramów i artykułów biograficznych. 

Zasłużony Obywatel Miasta Opola, Honorowy Obywatel Miasta Strzegomia, kawaler „Glorii Artis” – nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Pro Memoria” – nagroda główna Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za książkę „Lwów. Ogród snu i pamięci”, 2015 wyróżnienie Nagrody Klio za książkę „Kresowa Atlantyda”.

W roku bieżącym nagodzony nagrodą czytelników Portrety 2020 za XV tom Kresowej Atlantydy „WILNO” w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Kraków”.

Podobne