Fotorelacja z dnia 24.03.2022 r. Dariusza Mikołajewicza cz. 2

Fotorelacja z otwarcia  wystawy zorganizowanej  w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie  zatytułowanej „Tradycje bartne na dawnych Kresach”

 

Podobne