O bartnictwie w fotografiach – relacja TV MASTER

 Relacja filmowa  wystawy  prezentujące „Tradycje bartne na dawnych Kresach”.  Ekspozycja jest efektem wieloletniej fascynacji bartnictwem profesora Krzysztofa Heyke.

Relacja jest dostępna pod n/z adresem

http://www.tvmaster.eu/wiadomosci/5663,o-bartnictwie-na-fotografiach

 

Podobne