Dary dla Rodaków.

 

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” w imieniu własnym oraz Polaków zamieszkałych na Ukrainie, składa serdeczne podziękowania dla Ks. Kanonika Janusza Idzika Proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Głogowie za przekazanie produktów żywnościowych około 1 tony, wśród których znalazły się makarony, konserwy, kasze, ryże i inne z przeznaczeniem dla Polaków mieszkających na Ukrainie. Przekazane artykuły żywnościowe, dzięki uprzejmości firmy „Farby Kulik” zostały dostarczone do  Szkoły Podstawowej w miejscowości Witoszyce,  skąd w dniu 30 maja br. wyjeżdżały dzieci na spotkania z Polakami na Kresach. Zostaną przez nich przekazane  dla naszych rodaków  w Sądowej Wiszni, zrzeszonych w Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz  w Żytomierzu,  zrzeszonych w Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków. Podziękowanie składamy również dla Dyrektora Leszka Steckiego, który w imieniu Ks. Proboszcza Janusza Idzika,  przekaże je naszym rodakom tam zamieszkałym.

 

Podobne