Informacja

Podczas pobytu w Głogowie Pana Tomasza Kuby Kozłowskiego zostały przeprowadzone wykłady w szkołach podstawowych Głogowa:
1. W dniu 21 maja br. w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich wykład pt. ” Kresowe korzenie naszych przodków”.
2. W dniu 22 maja br. w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Orląt Lwowskich wykład pt.”Lwów jakiego nie znacie”.
Zarząd Stowarzyszenie serdecznie dziękuje Pani Dyrektor Beata Pawałowska-Hara i Pani Dyrektor Agata Bagińska-Żyta za organizację zajęć.

Podobne