Głogowianie w Lubaczowie

W dniach 27 – 29 lipca 2018 r. członkowie Stowarzyszenia GEK Lech Biłda, Jan Stelmaszczyk i Jerzy
Akielaszek, uczestniczyli na zaproszenie Wójta Gminy Lubaczów Pana Wiesława Kapeli w „Festiwalu
dziedzictwa Kresów 2018 r.”. Delegacja wzięła udział w:
 III Ogólnopolskim Spotkaniu Środowisk Kresowych, podczas którego Jerzy Akielaszek
zaprezentował „Pierwszy rok działalności Stowarzyszenia GEK”.
 II Forum Polacy na Wschodzie, podczas którego omawiano wzajemną współpracę pomiędzy
organizacjami działającymi na terenie Litwy, Białorusi i Ukrainy z instytucjami państwowymi,
organizacjami pozarządowymi środowisk Kresowych w Polsce działającymi na rzecz
zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.
 Mszy Świętej Kresowian z udziałem muzyków i chóru pod dyrekcja Krzesimira Dębskiego.
 Otwarciu wystawy „ Wygnaniec” poświęconą abp. Eugeniuszowi Baziakowi.
 Złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordowanych Polaków na kresach Płd-Wsch
Rzeczypospolitej.
 W koncercie Oratorium Wołyńskie „Kres Kresów” w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej
Filharmonii Podkarpackiej i Chóru pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego.
Celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów z organizacjami i osobami działającymi w zakresie
popularyzacji tematyki kresowej i to osiągnięto, co zapewne przełoży się na dalszą naszą działalność.
Ponadto kolega Piotr Paliszkiewicz udzielił wywiadu dla TVP 3 Rzeszów. Wywiadu dla Polskiego Radia
Katowice i jego programu „Lwowska Fala” udzielał wraz z nim, kolega Jerzy Akielaszek.

 

Zapraszamy do przeczytania wywiadu : Festiwal poświęcony polskim kresom po raz czternasty.

[Not a valid template]

Podobne