Przedszkolaki z PP Nr 3 w Głogowie z prezentami dla dzieci polskich na Ukrainie.

Miłą niespodziankę dla stowarzyszenia zrobiły dzieci z grupy 5 i 6 latków z Przedszkola
Publicznego Nr 3 w Głogowie wraz z swoimi rodzicami przekazując pomoce szkolne. Akcja
została zorganizowana na koniec roku szkolnego, a jej celem było wsparcie dzieci na
Kresach. W związku z apelem mieszkańców miejscowości Kuryłówka w której spaleniu uległa
w lutym br. tamtejsza szkoła. Pomoce te zostaną dostarczone do tej szkoły i wykorzystywane
będą przez jej uczniów. Akcja jaka została podjęta przez dzieci i rodziców z Przedszkola
Publicznego Nr 3 zostanie rozpropagowana na miasto i powiat wśród dzieci i młodzieży, pod
hasłem „Nasze 100 lecie Niepodległości dla szkoły w Kuryłówce dla IJ Paderewskiego”. Jej
celem będzie zebranie funduszy, które po uzgodnieniu z Dyrekcję tamtejszej szkoły, zostaną
przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia pozwalającego na prowadzenie zajęć
dydaktycznych.

 

Podobne