Spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim

Zgodnie z Naszym programem 18 września b.r. zainaugurowaliśmy obchody 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości Polski i 75 rocznicy Ludobójstwa na Kresach Wschodnich.
18 września odbyły się dwa spotkania autorskie z ks. Tadeuszem Isakowiczem- Zalewskim z
uczniami Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie i mieszkańcami Głogowa w
Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Dużą pomocą przy organizacji spotkania w ZSTiO wykazała się dyrekcja Szkoły Pani Jolanta Zawartka i
Pani Elżbieta Fernówka, natomiast w MBP Pani Dyrektor Izabela Owczarek.
19 września odbyło się trzecie spotkanie autorskie z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zalewskim, tym
razem w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudnej, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu
Dyrektora Zbigniewa Grabowskiego i Pani Jolanty Książek nauczycielki .
Wszystkie spotkania wg zgodnej opinii uczestników cieszyły się dużym zainteresowaniem i
oczekiwaniem na kolejne spotkania edukacyjne z ciekawymi ludźmi, przybliżającymi tematykę
„Kresów Wschodnich”.
Zdjęcia z tych spotkań zamieszczamy w galerii
Kazimierz Borecki,
Zdjęcia do galerii Zdzisław Lewandowski

Galeria ZSTiO

[Not a valid template]

Galeria MBP

[Not a valid template]

Galeria Rudna

[Not a valid template]

Podobne