Gmina Lubaczów dziękuje Głogowskiej Edukacji

Festiwal Dziedzictwa Kresów, którego finał miał miejsce 5 sierpnia br. to wielowątkowe wydarzenie, podczas którego wspólnie kultywujemy pamięć o Ziemiach Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Kresy nie istnieją dziś geograficznie, ale wciąż żyją w Państwa i naszych sercach oraz pamięci po przodkach wywodzących się z tych terenów. Materialna i niematerialna spuścizna, którą po sobie pozostawili nie pozwala nam o nich zapomnieć, motywuje do działań na rzecz jej upowszechniania i promowania, aby nie była tylko echem przeszłości, ale żywą wartością dnia dzisiejszego i źródłem tożsamości. Dlatego też każdego roku podczas Festiwalu podejmujemy wiele starań, aby nasi goście poznali historię, dziedzictwo, a także unikalną kulturę dawnych Kresów.

Podobne