PRZYJDŹ I WYSŁUCHAJ 

Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa” zaprasza na kolejny cykl wykładów, które wygłosi prof. dr hab. Stanisław Nicieja  – wybitny historyk, autor wielu wysokonakładowych  pozycji książkowych dotyczących historii Kresów. W tym między innymi cyklu obejmującego już jedenaście tomów „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”. Dzięki temu cyklowi udało się Autorowi ocalić od zapomnienia kilka tysięcy ludzi różnych zawodów, kompetencji i talentów, różnego znaczenia i miejsca w narodowych dziejach – tych, którzy tworzyli nieistniejący już świat kresowych sztetli, ukraińskich i białoruskich siół, ormiańskich skupisk oraz polskich miasteczek i przysiółków, dworów i pałaców. Głównym miastem XI tomu „Kresowej Atlantydy” jest stolica Polesia – Pińsk i wsie rozłożone w międzyrzeczu zasilanym wodami Piny, Prypeci czy Horynia. Wiele uwagi autor poświęca dworom i pałacom, które były własnością znanych polskich rodów: Kieniewiczów (Dereszewicze), Skirmuntów (Mołodów i Porzecze), Wysłouchów (Perkowicze) oraz Steckich (Międzyrzecz Korecki).

Zapraszamy:

  1. W dniu 14 listopada 2018r. godz. 17:00 w Gaworzycach GOK – Pałac – prezentacja Tomu XI „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych” z omówieniem miejscowości z których przybyli obecni mieszkańcy Gaworzyc.
  2. W dniu 15 listopada 2018 r godz. 17:00 Muzeum w Głogowie – prezentacja Tomu XI „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”.

      Podczas spotkań będzie można nabyć książki autora wraz z autografem. 

          Wstęp wolny

Ponadto w dniu 15 listopada 2018 r godz. 11:00 Pan Profesor spotka się z młodzieżą w I LO w Głogowie, a tematem wykładu będzie „Rola Kresów w Odzyskaniu Niepodległości”.

Podobne