Znicze z Kotli na Kresy

Jak co roku wolontariusze-uczniowie Koła Misyjnego działającego przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Kotli i parafii św. Marcina włączyli się do Akcji „MOGIŁĘ
PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA „ Koordynacją tej akcji w powiecie głogowskim
zajmuje się Stowarzyszenie „Głogowska Edukacja Kresowa”. W dniach od 22-31
października prowadzili zbiórkę zniczy na kresowe cmentarze w placówkach oświatowych na
terenie gminy Kotla oraz w niedzielę przy kościołach parafialnych. Ostatniego października
zapakowano wszystkie zebrane lampki do około 20 kartonów.
Jak zwykle spotykali się z życzliwością i hojnością ofiarodawców, z których ogromna
część ma korzenie kresowe. Zebrane znicze zostaną zapalone na opuszczonych polskich
mogiłach na Ukrainie. Każdy datek przyjęty został jako "dar serca" i wyraz pamięci
o naszych przodkach.
Dla naszych Rodaków żyjących za wschodnią granicą żałobne lampki z Polski są symbolem
pamięci o zmarłych, tych, którzy na zawsze musieli pozostać na obcej ziemi, kawałkiem
ojczyzny w szczególnych dniach, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli. To wspaniałe, że
ta narodowa tradycja pielęgnowana jest przez dziewięć lat również przez uczniów z naszej
szkoły. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do tego szlachetnego
przedsięwzięcia.

Z wyrazami szacunku i podziękowania
Opiekunowie – Katecheci koła Misyjnego

 

Podobne