X JUBILEUSZOWY KONCERT KRESOWY

W dniu 24 maja członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w Wielkim Koncercie Kresowym rozpoczynającym już dziesiątą edycję akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jej organizatorami i propagatorami kolejny już raz są, Fundacja Studio Wschód, której prezesem jest Pani Grażyna Orłowska – Sondej oraz TVP Polonia, a patronatem objęło Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.

8 lipca br – 1100 wolontariuszy wyruszy na Ukrainę w celu ratowania zapomnianych polskich cmentarzy oraz udzielenia wsparcia mieszkającym na Kresach Polakom. Jest to ruch społeczny, który powstał na Dolnym Śląsku i jest fenomenem w skali kraju. Wnukowie przesiedlonych kresowian powracają na swoja ojcowiznę. Porządkują i inwentaryzują zapomniane polskie cmentarze, które niszczeją na Ukrainie. Uczą się przy tym historii, patriotyzmu i pokory. Na dawnych terenach Rzeczypospolitej znajdują się mogiły dziadków, pradziadków wielu młodych mieszkańców Dolnego Śląska. W okresie tych dziesięciu lat uczniowie zebrali ponad 1,5 mln złotych, które były pomocne w organizacji tych wyjazdów. W tym roku, tak jak i w poprzednich w pracach porządkowych i rekonstrukcyjnych będą uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, studenci oraz osoby dorosłe z Dolnego Śląska i nie tylko, którzy w ten szlachetny sposób spędzą część wakacji. Prace będą wykonywane na cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa oraz na Wołyniu i Podolu.

Wspomniany koncert rozpoczął się uroczystą paradą pocztów sztandarowych szkół biorących udział w akcji przy udziale orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i kompanii reprezentującej Akademię Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia. Podczas tego patriotycznego koncertu na scenie wystąpiły zespoły „Podolski Kwiat” z Koziatyna, „Barwinok” z Winnicy, artyści z Wileńszczyzny oraz Zespół Tańca Ludowego UMCS z Lublina.

Zapraszamy do galerii na foto

relację.

Podobne