Głogów w Kresowej Rodzinie- XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian Częstochowa 6-7 Lipiec 2019

Delegacja Głogowskiej Edukacji Kresowej, w sile 11 osób, miała niewątpliwy zaszczyt uczestniczyć na Jasnej Górze w jubileuszowym XXV Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian. Na tegoroczne obchody przybyli kresowianie z całej Polski. Nie zabrakło również delegacji z miast kresowych m.in. z Wilna, Lwowa, Sambora i Równego. Zza oceanu przybyli rodacy z Chicago.    

Pierwszy dzień to mnóstwo wzruszających chwil podczas koncertu „Razem jak w Rodzinie – Kresy śpiewają dla Rodaków”. W Sali Papieskiej gromkimi brawami oklaskiwano zespoły z Łanowic i Równego. Pięknym głosem „czarowała” solistka ze Lwowa Olga Suchomel. W przejmujący sposób tematy tragicznej historii Kresów podejmował w swoich pieśniach Grzegorz Podwójny z Dębna.

Głównym dniem uroczystości była niedziela. Podczas mszy w Kaplicy Cudownego Obrazu ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski przywołał 450-tą rocznicę ustanowienia Unii Lubelskiej w kontekście niedocenianego wkładu Polski w integrację europejskich narodów. Po mszy pod figurę Matki Boskiej na jasnogórskich wałach przeszedł tradycyjny Marsz Pamięci poświęcony ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów.

Oficjalna część zjazdu odbyła się w Sali im. Jana Pawła II. Były przemówienia, nagrody, otwarta dyskusja. W kuluarach zawiązywały się nowe znajomości. Mamy nadzieję na podjęcie bliższej współpracy z Łanowicami w obwodzie samborskim. W tej jedynej na terenie Ukrainy wiosce oprócz ukraińskich na tablicach informacyjnych są również polskie napisy. Społeczność wiejska to w 98 procentach Polacy. Chcemy pomóc w doposażeniu w niezbędne przybory tamtejsze przedszkole, które funkcjonuje na plebanii kościoła.

Warto wspomnieć o redaktor Danucie Skalskiej. Prowadząca „Lwowską Falę” na antenie Radia Katowice dwoiła się i troiła by wszystko było zapięte na ostatni guzik. Energii, ale i umiejętności organizatorskich tylko pozazdrościć.

Z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczne spotkanie kresowej rodziny na Jasnej Górze.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Podobne