Z Kartek kalendarza – 17 lipiec 1570 r.

17 lipca 1570 r.w Wilnie otwarto Kolegium Jezuitów przekształcone przez króla Batorego w Akademię i Uniwersytet Wileński – jedyną przez lata wyższą szkołę Wielkiego Księstwa Litewskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wile%C5%84ski

Podobne