Dzień Pamięci Męczeństwa Kresowian – 77 rocznica „Krwawej Niedzieli na Wołyniu” (Relacja TV Master)

Dzień Pamięci Kresowian

https://www.tvmaster.eu/aktualnosci/1339,pamietaja-o-ludobojstwie-rocznica-rzezi-polakow-na-wolyniu

Podobne