Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

W dniu 18 maja 2018 r. członkowie Stowarzyszenia Kol. Jan Stelmaszczyk, Piotr Paliszkiewicz i Jerzy Akielaszek uczestniczyli w Koncercie rozpoczynającym Akcję 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.
Podczas uroczystości Stowarzyszenie otrzymało Podziękowanie za dotychczasową działalność z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Tadeusza Samborskiego i Kuratora Dolnośląskiego Romana Kowalczyka. W uroczystościach uczestniczył Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz, który jest patronem Akcji trwającej już 9 lat. Koncert rozpoczął się defiladą pocztów sztandarowych szkół województwa dolnośląskiego przy udziale orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i Kompanii Honorowej Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki z Wrocławia. Powiat głogowski był reprezentowany przez sztandary i uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Kornela Makuszynskiego z Kotli. Uroczystość ta to wielkie spotkanie patriotyczne uczniów dolnośląskich szkół, ich nauczycieli,rodziców, samorządowców.  W uroczystościach również wzięły udział poczty sztandarowe ze Lwowa Szkoły Podstawowej Nr 10 im Św. Marii Magdaleny i Samodzielnej Jednostki Strzelców „Lwów”. Koncert został uświetniony występem Zespołu Tańca Ludowego UMCS z Lublina, Kapelą Wileńską z Wilna, Polski Kwiat z Koziatyna i Barwinok z Winnicy. W ramach akcji, która rozpoczyna się 3 lipca 2018 r. wyjedzie 1500 wolontariuszy, którzy będą pracować na 150 cmentarzach rozmieszczonych w okolicach Lwowa, Tarnopola,Stanisławowa oraz Wołyniu i Podolu. Koordynatorem Akcji jest Pani Redaktor Grażyna Orłowska Sondej z Fundacji Studio Wschód.
Zdjęcia umieszczono w Galerii
 
[Not a valid template]

Podobne