Pociąg ze Lwowa

Spotkanie poświęcone będzie wypędzeniu Polaków z dawnych ziem wschodnich II Rzeczypospolitej, które na mocy decyzji wielkich mocarstw zostały włączone do ZSRR. Dramatyczne okoliczności towarzyszące opuszczeniu przez Polaków setek miast i wsi na Kresach za sprawą PRL-owskiej propagandy do dzisiaj nazywa się – niezgodnie z prawdą – „repatriacją”. Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego przypomni tamte wydarzenia, okoliczności zmuszające do wyjazdów i traumatyczne doświadczenia tysięcy wypędzonych, walkę o bezcenne zabytki kultury polskiej a także heroiczną postać Mieczysława Gębarowicza, któremu zawdzięczamy wywiezienie ze Lwowa najcenniejszych dla polskiej literatury rękopisów. Spotkanie tradycyjnie ilustrowane będzie oryginalną ikonografią z epoki. Zapraszamy do udziału i zachęcamy do udostępnienia informacji!

Podobne