Beata Kost – „Kobiety ze Lwowa”

Spotkanie autorskie z BEATĄ KOST

Beata Kost – polska dziennikarka ze Lwowa. Autorka artykułów, audycji, książek, wystaw planszowych i gier terenowych na temat historii Lwowa oraz dawnych województw Rzeczypospolitej.

W roku 2016 wydała Album lwowski, pomysł na książkę zrodził się wraz z akcją „Światełko pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”. We współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego powstała książka „Stanisławów. Z życia miasta”. W ramach popularyzowania dawnej lwowskiej tradycji i historii prowadzi strony na portalu społecznościowym „Album Lwowski” oraz „Damski Lwów”. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Tematem spotkania zorganizowanego przez Głogowską Edukację Kresową są Kobiety ze Lwowa, książka wydana przez Wydawnictwo Marginesy, w której Beata Kost przedstawiła historie wybitnych Polek związanych ze Lwowem. W 1930 roku we Lwowie powstało Muzeum Zasłużonych Polek w którym po raz pierwszy w polskich dziejach próbowano przedstawić dorobek i osiągnięcia kobiet. Wojna i zmiana granic spowodowały, że zbiory te uległy rozproszeniu. Chociaż placówka nie istnieje dla autorki stała się inspiracją do opisania  energicznych działaczek, wielkich artystek, ideowych nauczycielek i zasobnych arystokratek.

 

 

 

 

Podobne