Święta Wielkanocne we Lwowie – spotknie w formule on-line

Zapraszamy niebawem na spotkanie on-line.
Oto nasi goście.

Beata Kost – polska dziennikarka ze Lwowa. Autorka artykułów, audycji, książek, wystaw planszowych i gier terenowych na temat historii Lwowa oraz dawnych województw Rzeczypospolitej.

W roku 2016 wydała Album lwowski, pomysł na książkę zrodził się wraz z akcją „Światełko pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego”. We współpracy z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego powstała książka „Stanisławów. Z życia miasta”. W ramach popularyzowania dawnej lwowskiej tradycji i historii prowadzi strony na portalu społecznościowym „Album Lwowski” oraz „Damski Lwów”. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Michał Piekarski – Absolwent muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim, doktorat uzyskał w Instytucie Historii Nauki PAN. Zajmuje się dziejami muzycznymi Lwowa, kulturą muzyczną województw wschodnich II RP oraz udziałem Polaków w życiu muzycznym Wiednia. Autor książek: Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944 (Warszawa 2017), Muzyka we Lwowie. Od Mozarta do Majerskiego. Kompozytorzy, muzycy, instytucje (Warszawa 2018). Organizator szeregu koncertów, prezentujących twórczość kompozytorów działających we Lwowie w XIX i na początku XX w.

Podobne