Zaproszenie do wzięcia udziały w Quizie …..

Za pośrednictwem kolegi Jerzego Pileckiego otrzymaliśmy zaproszenie z Tomskiej Regionalnej Biblioteki Naukowej im. A.S. Puszkin do wzięcia udziału w Quizie: link oraz tłumaczenie poniżej – Zapraszamy do wzięcia udziału.

www.facebook.com/groups/pushkihka/permalink/3636050939826318/

#Оржешко_квиз
В этом году исполняется 145 лет со дня рождения выдающегося томского архитектора польского происхождения Викентия Флорентиновича Оржешко, архитектора и художника, крупнейшего представителя сибирского модерна, автора знаменитых «Дома с драконами» и «Дома охотника».
В преддверии юбилея этого выдающегося зодчего мы приглашаем всех желающих принять участие в онлайн-квизе «Художник трехмерного пространства», который состоится ❗️ 3 апреля (на следующей неделе в субботу) в ❗️ 12.00 по томскому времени.
📌 В квизе общей продолжительностью около 10 минут будет 10 вопросов с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных вариантов. Отвечающему необходимо иметь представление об основных фактах биографии Оржешко и спроектированных им постройках (главным образом деревянных).
📌 Для участия необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке https://myquiz.ru/p/175504. Аккаунт на сайте MyQuiz не требуется, достаточно иметь профиль в любых социальных сетях либо электронную почту. Это нужно для того, чтобы организаторы смогли связаться с участниками для вручения им награды. Предпочтительно регистрироваться заранее: в этом случае система вышлет на почту за 30 минут до начала квиза напоминание о необходимости подключиться.
📌 Главное – приступить к решению вопросов квиза ВОВРЕМЯ! Побеждает тот, кто правильно и быстро отвечает на вопросы.
Участники квиза будут награждены сертификатами, финалисты – дипломами и ценными подарками от библиотеки.
Для того чтобы успешно ответить на вопросы квиза, предлагаем ознакомиться с биографической справкой о Викентии Оржешко в томском разделе сайта «Деревянная сказка России» https://kruzheva.lib.tomsk.ru/page/661/ и связанными с ней по ссылкам справками о спроектированных им зданиях, а также пройти специальный «инструктаж», который мы начнем с понедельника.
Следите за ежедневными публикациями с хештегом #Оржешко_квиз с 29 марта!
W tym roku mija 145 rocznica urodzin wybitnego Tomskiego architekta polskiego pochodzenia Vikenti Florentinovich Orzeshko, architekta i artysty, największego przedstawiciela syberyjskiego współczesnego, autora słynnych ′′ Domów ze smokami ′′ i ′′ Domu Łowca „.
W przeddzień rocznicy powstania tego wybitnego widza zapraszamy wszystkich do udziału w quizie online ′′ Artysta Przestrzeni Trzech D „, który odbędzie się 3 kwietnia (za tydzień w sobotę) o godz. ❗️ 12.00 PM TT.
📌 W quizie łączny czas trwania około 10 minut to 10 pytań z wyborem jednej prawidłowej odpowiedzi z czterech proponowanych opcji. Responder musi mieć pomysł na główne fakty biografii Orzeszka i budynki, które zaprojektowali (głównie drewniane).
📌 Aby wziąć udział, należy zarejestrować się pod linkiem:
 
Nie ma potrzeby prowadzenia konta na stronie MyQuiz, wystarczy mieć profil w dowolnych mediach społecznościowych lub e-mailu. Jest to potrzebne, aby organizatorzy mogli skontaktować się z uczestnikami, aby przyznać im nagrodę. Najlepiej rejestrujcie się z wyprzedzeniem: w takim przypadku system wyśle pocztą na 30 minut przed rozpoczęciem quizu przypomnienie o konieczności połączenia.
📌 Najważniejsze to zacząć rozwiązywać problemy z QUIZEM W CZASIE! Wygrywa ten, kto poprawnie i szybko odpowie na pytania.
Uczestnicy Quizu zostaną wręczeni certyfikaty, finaliści – dyplomy i cenne upominki z biblioteki.
Aby z powodzeniem odpowiedzieć na pytania quizowe, zapraszamy do zapoznania się z certyfikatem biograficznym o Vikentii Orzeshko w sekcji objętościowej strony internetowej ′′ Drewniana Opowieść Rosji ′′
oraz związanych z nim informacjami na temat budynków zaprojektowanych, a także do śledzenia specjalny ′′ instruktaż „, który rozpoczniemy w poniedziałek.
Śledźcie codzienne posty z hashtagiem #Orzeshko _ quiz z marca 29!
 

 

Podobne