SPOTKANIE Z PANIĄ JOANNĄ PAKUZĄ w dniu 8 kwietnia 2019 r.

Doktor nauk teologicznych z zakresu historii Kościoła, wykładowca, autorka licznych artykułów
naukowych oraz książki «Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-
1945 na podstawie wspomnień», która stanowi historyczno-teologiczną analizę zjawiska życia
religijnego wśród Polaków, którzy w latach II wojny światowej, w wyniku represji sowieckiego
okupanta, znaleźli się poza ojczyzną – zarówno jeńcy wojenni; osadzeni w więzieniach i łagrach;
deportowani i liczni inni – tak świeccy, jak i duchowni.
W dniu 9 kwietnia 2019 r. przeprowadzi lekcje historii pt. „ Do Głogowa skrótem przez Sybir” z
uczniami Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego oraz Zespołu Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących

Podobne